Uzákonění minimální výše starobních důchodů stále jen předvolebním slibem.


28. 10. 2018, autor @lekarpraha

Starobní důchod se skládá z tzv. základní a procentní výměry. V roce 2018 je základní výměra důchodu 2700 Kč, procentní výměra pak nejméně 770 Kč měsíčně. Neoficiální minimální výše starobního důchodu tedy činí 3470 Kč.

Ve sdělovacích prostředcích, zejména v televizním zpravodajství, ovšem takovou informaci nenajdete. Obvykle je prezentováno, že většina lidí pobírá průměrně kolem 10 tisíc a ještě jim k tomu vláda ročně přidává nějakou tu valorizaci. Co by tedy ještě chtěli, že? Je zde však stále mnoho lidí, jejichž důchod je víceméně pro legraci; po odečtení nákladů na bydlení nestačí vůbec na nic.

Moje maminka má v roce 2018 starobní důchod 3515 Kč. Abyste získali takto nízký důchod, stačí např. po léta celodenně pečovat o těžce zdravotně postiženou osobu. Příjem z příspěvku na péči se však nezapočítává do vyměřovacího základu, pokud péče trvá méně než 15 let, což je většina případů. Jiným příkladem jsou občané, kteří v produktivním věku pracovali za velmi nízkou mzdu. Jejich důchod bývá rovněž spíše symbolickou částkou.

Proto přišel již v roce 2013 Andrej Babiš coby lídr hnutí ANO s předvolebním slibem na uzákonění minimálního starobního důchodu, jako ochrany před pádem do chudoby. Nic se však nestalo. Jediné, k čemu se vláda od roku 2019 odhodlala, je kosmetické navýšení starobních důchodů postavené opět na principu "Kdo má hodně, dostane přidáno, kdo málo, má (téměř) smůlu.".

Nechci zde příliš polemizovat o zásluhovostí, avšak je dobré poznamenat, že ti, kteří měli dlouhodobě vysoké příjmy, mají také většinou odpovídající úspory, a tak vysoký důchod ani nepotřebují; naopak ti, kteří v řadě případů vykonávali těžkou fyzickou práci za minimální příjem, na tom bývají i po zdravotní stránce nepoměrně hůře a úspory nemívají téměř žádné.

Za situace, kdy je opakovaně prezentováno, kolik desítek mld. Kč se podařilo z rozpočtu ušetřit a jak je naše ekonomika přehřátá, je docela smutné, že se politici nedokáží postarat o ty, kteří státu v minulosti odvedli své nejlepší služby a teď za to musí trpět v bídě. Přesto věřím, že se situace v budoucnu může změnit, i když my již nemusíme být u toho.


(c) 2018 - 2021 @lekarpraha; web je v souladu s GDPR.
Aktualizováno dne: 19. 1. 2021.