Pobíráte příspěvek na bydlení? Možná o něj přijdete.


28. 10. 2018, autor @lekarpraha
Aktualizováno: 14. 2. 2019


Příspěvek na bydlení patří dlouhodobě mezi nejvíce využívané dávky státní sociální podpory (SSP). Mohou jej pobírat všechny nízkopříjmové skupiny obyvatel, jejichž příjmy nepostačují k úhradě nákladů na bydlení a služby s ním spojené. Jedná se např. o samoživitelky s dětmi, důchodce, invalidy, dlouhodobě nemocné občany v hmotné nouzi atd. Zdaleka tedy nejde nejen o nepřizpůsobivé občany, jak je často prezentováno ve sdělovacích prostředcích.

Vzhledem k podstatnému vlivu na výdajovou složku státního rozpočtu se však minulá vláda v roce 2017 rozhodla tyto výdaje výrazně omezit. Zcela v tichosti, jako přílepek k připravovanému zákonu o sociálním bydlení (viz sněmovní tisk č. 1065) připravila také nový návrh zákona o příspěvku na bydlení, který by se sloučil s doplatkem na bydlení a stala by se z něj dávka pomoci v hmotné nouzi.

Co by to v důsledku znamenalo? Všichni, kdo příspěvek pobírají, spolu s členy společné domácnosti, by nově museli splňovat podmínky hmotné nouze, včetně absence movitého či nemovitého majetku, který lze prodat nebo jinak využít. Povoleno by bylo jen základní vybavení domácnosti, tj. stůl, židle, postel, skříň, osobní věci, věci nutné k výkonu povolání nebo třeba kompenzační pomůcky pro invalidy. Jaké věci patří mezi základní vybavení, není striktně uzákoněno - některé úřady práce jsou tolerantnější, jiné velmi striktní.

Je pravdou, že by to státní výdaje opravdu snížilo, nicméně uvedené skupiny občanů by to přivedlo do skutečné bídy, protože nějaký drobný majetek vlastní téměř všichni. Ne každý dokáže žít dlouhodobě v holobytu, včetně neustálých stresů, kdy ho opět navštíví sociální pracovnice a budou mu prohledávat celý byt včetně WC a ložnice, jestli někde něco nemá. Možná to zní přehnaně, ale v poslední době se situace v tomto ohledu velmi přiostřuje. Takto by se civilizovaná země ke svým občanům rozhodně chovat neměla.

Výše zmíněný návrh zákona se kvůli novým volbám na podzim 2017 naštěstí již nepodařilo projednat. To však neznamená, že by uvedený záměr skončil v propadlišti dějin. Právě naopak. Poté, co byl v roce 2018 jmenován ministrem práce a sociálních věcí p. Petr Krčál z ČSSD, prohlásil, že podobný návrh na zrušení příspěvku na bydlení "smete se stolu".

Bohužel, poté, co byl krátce nato opět odvolán kvůli svojí plagiátorské kauze, byla zvolena ministryní pí. Maláčová, která stejný názor zcela nesdílí a pokračuje v tvorbě nového ministerského návrhu zmíněného zákona, pod záminkou "větší adresnosti sociálních dávek". To, jaké změny by to mohlo v roce 2019 přinést, se můžete dočíst např. v článku Příspěvek i doplatek přísněji. Změny v dávkách na bydlení na severu Penize.cz.

Doufejme, že výsledný návrh nebude podobně likvidační.

Aktualizace 14. 2. 2019:

Na dnešním briefingu MPSV, vysílaném ČT, se ministryně Maláčová vyjádřila, že MPSV opravdu hodlá přeměnit příspěvek na bydlení v dávku hmotné nouze, se všemi sociálními dopady popsanými v tomto článku. Zřejmě se brzy staneme národem bezdomovců.


(c) 2018 - 2021 @lekarpraha; web je v souladu s GDPR.
Aktualizováno dne: 19. 1. 2021.