V posledních letech se množí případy, kdy opravdu vážně postiženým lidem je bez zjevného důvodu snižován stupeň přiznaného příspěvku na péči, invalidního důchodu, průkazu OZP atd., přestože se míra jejich zdravotního postižení nemění, nebo se jejich stav dokonce zhoršil. Bohužel často nemají sílu ani prostředky svůj příběh zveřejnit, když nepočítám občasné reportáže v pořadu ČT "Černé ovce".

Většina stop nakonec vede na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je za takový postup ve finální fázi odpovědno.

Uvítám, když se mi ozvou zdravotně postižení lidé, mající s úřady (konkrétně s úřadem práce, posudkovými lékaři a s MPSV) podobné zkušenosti. Rád bych tyto příběhy poté s jejich souhlasem zveřejnil na tomto webu.


(c) 2018 - 2021 @lekarpraha; web je v souladu s GDPR.
Aktualizováno dne: 19. 1. 2021.