DMO - zázračné uzdravení?


28. 10. 2018, autor @lekarpraha, na základě příběhu uživatelky z Twitteru

Napsala mi paní, od dětství trpící DMO (dětskou mozkovou obrnou), což je onemocnění, které s sebou nese trvalé zdravotní následky a rozhodně se nedá říci, že by se s přibývajícím věkem jeho průběh zlepšoval, právě naopak. Zde je její příběh:

"Jsem zdravotně postižená, diagnóza DMO. Dříve jsem nepobírala žádné příspěvky, pouze posledních pár let pobírám tzv. příspěvek na mobilitu. Co ale „využívám“ celý život, je průkaz zdravotně postiženého. Když jsem byla malá, byl to průkaz s označením ZTP/P, následně mě přesunuli do kategorie ZTP a pak opět ZTP/P. Letos mi po třech letech platnost průkazu vypršela, proto jsem opět žádala o jeho nové přidělení. K mému velkému překvapení, po téměř třech měsících od podání mé žádosti, jsem byla přesunuta do kategorie „TP“, která je, lidově řečeno, úplně k ničemu. A to, aniž by za ty tři roky došlo k jakékoliv změně mého zdravotního stavu. Proti tomuto rozhodnutí jsem se odvolala a nyní čekám na vyřízení tohoto odvolání.

Píši Vám o tom proto, že to, co mě na vašem případu mj. zasáhlo a to, co si myslím, že nás spojuje je naprostá nefunkčnost systému, který o podobných věcech rozhoduje.

Před třemi lety mě posuzoval nějaký "jejich" lékař (pozn. - lékař LPS ČSSZ). Předpokládám, že si pouze vyžádal zprávy od mého praktického lékaře. Nyní jsem musela ke své lékařce osobně na vyšetření, což jsem před třemi lety nemusela. Z toho usuzuji, že posudek dělala ona, ale jistě to nevím. Odůvodnění i odkazy na patřičné zákony jsem si v rámci možností prostudovala. Věc, která mě na celé situaci však znepokojuje nejvíc je, že v příslušném dokumentu o podmínkách posuzování zdravotního stavu pro účely přidělování průkazů je uvedeno, že není rozhodující základní diagnóza, ale nepříznivé účinky tohoto stavu na fungování člověka v běžném životě. Paradox je v tom, že mé fungování v běžném životě výrazně zhorší právě nepřiznání nároku na tento průkaz."

Komentář: Na uvedeném příkladu vidíte, jak se v poslední době zhoršuje situace zdravotně postižených v otázce posuzování míry zdravotního či tělesného postižení. Stále častěji dochází k situacím, kdy je občanům, jejichž zdravotní stav se nezměnil, nebo dokonce ještě zhoršil, přiznávány nižší stupně příspěvku na péči, nebo průkazu OZP (TP místo ZTP aj.).

Většina stop obvykle vede na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které o takových případech ve finále rozhoduje. Pokud tam i nadále budou úředníci, kteří téměř všechna odvolání občanů obratem zamítají, bude velmi snadné veškerá práva zdravotně postižených občanů postupně snižovat až na zcela minimální úroveň.

Pokud máte s úřady podobné zkušenosti, pošlete mi i Vás příběh, viz Kontakt.


(c) 2018 - 2021 @lekarpraha; web je v souladu s GDPR.
Aktualizováno dne: 19. 1. 2021.