Rozhodl jsem zde publikovat svoje články na některá legislativně - sociální témata, kterým není ve sdělovacích přostředcích věnována patřičná pozornost, přestože mají výrazný dopad na životy zdravotně postižených a dalších znevýhodněných skupin obyvatel.

Jednotlivé články naleznete v levém menu.


(c) 2018 - 2020 @lekarpraha
Web je v souladu s GDPR, nejsou zde publikovány žádné osobní údaje.
Aktualizováno dne: 6. 4. 2020.