Rozhodl jsem zde publikovat svoje články na některá legislativně - sociální témata, kterým není ve sdělovacích přostředcích věnována patřičná pozornost, přestože mají výrazný dopad na životy zdravotně postižených a dalších znevýhodněných skupin obyvatel.

Jednotlivé články naleznete v levém menu.


(c) 2018 - 2021 @lekarpraha; web je v souladu s GDPR.
Aktualizováno dne: 19. 1. 2021.