Nejnovější aktuality jsou na úvodní straně tohoto webu a také na mém Twitterovém účtu @lekarpraha.

30. 11. 2019
V listopadu 2019 jsem dostal dopis od ČSSZ, že v září obdrželi moji žádost o odstranění tvrdosti zákona, přičemž ji posílají na MPSV, jelikož k jejímu vyřízení nejsou kompetentní.
Já jim přitom nic nepsal. K vypracování podkladů (přehodnocení data vzniku invalidity) je vyzvalo samo MPSV. To však neprovedli. Jejich nečinností se celé řízení protáhlo o další 2 měsíce.

11. 7. 2019
Dostal jsem rozhodnutí ČSSZ o přiznání ID ve výši 4 190 Kč. Stačí to sotva na nájem, takže jsem spokojený tak napůl. Na jídlo a další základní potřeby nadále nebude. Snad se podaří prosadit nějakou valorizaci, otázka je, komu: Maláčová to v plánu nemá a návrhy pana Okamury poslanci apriori odmítají.

4. 6. 2019
Přišel mi dopis od LPS pro Prahu a Střední Čechy, že se v rámci podané námitky mám dostavit k posouzení zdravotního stavu na LPS. Odhlédnu-li od faktu, že jsem převážně imobilní a dojdu sotva před dům, ČSSZ na takový postup nemá právní nárok. Podle § 53 odst. 2) zák. č. 582/1991 Sb. může ČSSZ provést nové posouzení zdravotního stavu jen tehdy, jedná-li se buď o novou žádost, nebo pokud je člověk již příjemcem dávky DP, podmíněné zdravotním stavem. Já nejsem ani jedno.
ČSSZ se evidentně snaží nahradit dosud platný posudek o invaliditě 3. stupně jiným a původně vzniklou invaliditu ignorovat, abych nárok na ID opět nezískal, jako se to stalo pánovi, zmíněnému na webu Veřejného ochránce práv. Tohle už není Kocourkov, ale vyhlazovací tábor.

1. 6. 2019
Dnes uplynula úřední lhůta pro vyřízení podané námitky. Nepřišlo nic.

9. 5. 2019
Zaslal jsem na ČSSZ posledni materiály k započtení zbylé doby pojištění. Nevím, jestli to ještě k něčemu bude, protože můj stav se horší každým dnem. Není pravděpodobné, že bych přežil dalších několik měsíců. Na to ůřady evidentně spoléhají. Pokud bych to nevydržel, věnujte mi alespoň tichou vzpomínku. Děkuji.

konec dubna 2019
Přišla zpráva z MPSV, že ČSSZ udělala chybu a nezapočetla mi v roce 2009 dobu pojištění, kvůli které jsem nedostal ID. Následně přišlo nové rozhodnutí ČSSZ, že mi ID opět nepřiznávají. Prý chybí 27 dnů, což ale není pravda. Podal jsem tedy námitku a budu čekat dál, tedy teoreticky...

15. 4. 2019
Přišla odpověď z Ministerstva zdravotnictví. Moji žádost u MPSV prý podpořit nemohou, neboť to není v jejich kompetenci, Maximálně si prý přes ně mohu stěžovat na poskytovatele péče (lékaře) za její zanedbání, což nemá na přiznání ID žádný reálný efekt.

26. 3. 2019
Poslal jsem žádost ministrovi zdravotnictví, zda by mě podpořil u MPSV, jelikož nepřiznání ID bylo zapříčiněno pozdě stanovenou diagnózou mého vzácného onemocnění (přestal jsem tím splňovat podmínku získání 5 let pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity).
Z MPSV zatím žádná odpověď. Snad to k něčemu bude.

5. 12. 2018
Z Ministerstva práce a sociálních věcí přišla zpráva, že obdrželi moji žádost o odstranění tvrdosti zákona, s tím, že požádali ČSSZ o vypracování posudku. Na jeho základě se ministryně Maláčová rozhodne, jestli mojí žádosti vyhoví a invalidní důchod mi přizná, či nikoliv a zůstanu nadále bez prostředků na obživu. Lhůta k vyřízení neexistuje, takže zbývá jen čekat...

28. 11. 2018
Vzhledem k tomu, že veškeré pokusy o dlouhodobé řešení mojí bezvýchodné situace selhaly, viz poslanecká výzva, nadace aj., zaslal jsem Ministerstvu práce a sociálních věcí žádost o odstranění tvrdosti zákona. Pokud by se i to minulo účinkem, čeká mě zřejmě nedobrovolná eutanázie. Jsem velmi zvědavý, jestli ministryně Maláčová najde dostatek charakteru žádosti vyhovět, nebo se přikloní k postoji hnutí ANO, které náš sociální systém postupně oslabuje.

26. 11. 2018
Právě jsem se vrátil z nemocnice s diagnózou akutní perikardidity. Podle lékařů jde o komplikaci mého základního onemocnění (lymfomu). V letošním roce již druhý život ohrožující stav, po prodělaně sepsi a pneumonii v dubnu - květnu 2018. Už je toho na mě vážně moc. Měl bych být v klidu a odpočívat... ale copak mohu, když stále musím řešit zásadní existenční záležitosti?

22. 11. 2018
Probudil jsem se se silnou bolestí na hrudi a dušností. Volám tedy 155 a jedu do nemocnice.

17. 10. 2018
Zaslal jsem datovou zprávou č. 615867445 na adresu Poslanecké sněmovny PČR svoji výzvu na změnu zákona o důchodovém pojištění.

20. 7. 2018
Zveřejnil jsem svoji kauzu na Twitteru, aby se o mém případu dozvěděla veřejnost.

květen 2018
Úřad práce mi odejmul příspěvek na živobytí, a to pod záminkou, že jsem se ve svém těžkém zdravotním stavu nebyl schopen dostavit na úřad k ústnímu jednání. Platný lékařský posudek LPS ČSSZ úřad zcela ignoroval. Podal bych trestní oznámení pro zneužití pravomci úřední osoby, ale nemám na to už sílu. Jsem zvědavý, jak dlouho vydržíme žít (já a moje matka) dohromady z jednoho důchodu 3 515 Kč.

duben - květen 2018
Ležím s těžkým zápalem plic. Události uplynulých měsíců a neustálá šikana a arogance ze strany úřadu práce mě ůplně zničily.

leden 2018
Úřad práce mi odmítl přiznat doplatek na bydlení, jelikož sociální pracovice nechtěla použít žádné ochranné prostředky (mám nefunční imunitu). Na šetření nepřišla a poté v rozhodnutí uvedla, že to já jsem šetření zmařil tím, že jsem trval na použití respirátoru. Raději bez komentáře.

(c) 2018 - 2021 @lekarpraha; web je v souladu s GDPR.
Aktualizováno dne: 19. 1. 2021.