Vítejte na webu, který jsem v roce 2018 vytvořil jako doplněk ke svému Twitterovému účtu @lekarpraha.

Něco krátce o mně:

Bydlím v Praze, řadu let trpím vzácným nevyléčitelným onkologickým onemocněním, s velmi pomalou progresí.
Když mi konečně přiznali invalidní důchod (rovnou 3. stupeň), bylo mi již přes 28 let a nebyl tak aplikován 'ochranný výpočet ID' podle § 42 odst. 3) zák. č. 155/1995 Sb., což by nyní znamenalo částku cca 12 tisíc Kč.

Místo toho mi vyměřili jen úplné minimum, aktuálně 4610 Kč, které nestačí ani na nájem.

Fakt, že se onemocnění vyvíjelo řadu let předtím a invalidita vznikala postupně od 1. stupně, ČSSZ neuznala.
Stále ještě čekám na vyřízení žádosti o odstranění tvrdosti zákona u MPSV. Žádost je z listopadu 2018.

Od roku 2019 na Twitteru opakovaně poukazuji na problematiku extrémně nízkých minimálních invalidních důchodů, zejm. ve 3. stupni, nicméně:

- politiky ani média to nezajímá
- neziskovky pomoc odmítají; z 29 oslovených nebyla ochotna uspořádat sbírku ani jedna
- občané projevují zájem jen minimálně a často mojí kauze ani nemohou uvěřit, Taková je situace ve státě, kde za práva lidí s nejnižšími invalidními důchody kromě pár jednotlivců nikdo nebojuje. Dokonce i panu Krásovi z NRZP je úplně jedno, že někteří vážně nemocní lidé trpí hlady, přestože zrovna tato organizace by měla jejich zájmy hájit nejvíce. Škoda slov.

Aktuálně: 2. prosince 2019 mi přišla zpráva z MPSV, že moji žádost o odstranění tvrdosti zákona budou brzy projednávat. K tomu, že podklady od ČSSZ jsou nekompletní, resp. že nijak nepřehodnotili můj zákonný nárok na "ochranný výpočet" ID (invalidita z mládí), se nevyjádřili a podklady mi zaslat odmítli.
Pokračuji tedy v propagaci mojí kauzy na Twitteru. Až dostanu rozhodnutí z MPSV, jeho podstatnou část opět zveřejním.

Podrobné informace o mém případu viz Archív - můj příběh .
(c) 2018 - 2019 @lekarpraha
Aktualizováno dne: 18. 1. 2020. Web je v souladu s GDPR.