Vítejte! Tento web jsem vytvořil jako doplněk ke svému profilu @lekarpraha na Twitteru. Jsem vystudovaný lékař, žiji v Praze. Během studií se u mě začalo projevovat nevyléčitelné onkologické onemocnění, což má pro mě závažné sociální následky.

Jedná se o vzácný, obtížně diagnostikovatelný druh maligního lymfomu (LPL) s pomalou progresí a postižením pohybového aparátu. Než byli lékaři schopni stanovit správnou diagnózu, uběhla celá léta. Můj podrobný příběh s infomacemi o průběhu onemocnění naleznete na tomto odkazu.

V roce 2019 mi konečně přiznali invalidní důchod, trvale 3. stupeň, ale jen v symbolické výši, aktuálně po valorizaci 5627 Kč, což spolu s nízkým příspěvkem na bydlení nestačí ani na moje nejnutnější potřeby, včetně léků, stravy aj. Měsíčně bych potřeboval alespoň dalších 7000 Kč, nepočítám-li zvýšené náklady na nákup zdravotnického materiálu pro léčbu mojí nohy po abscesu trvající od června 2022.

Před několika lety jsem požádal ministryni Maláčovou z MPSV o odstranění tvrdosti zákona o důchodovém pojištění. Ten v §42 umožňuje přiznat tzv. 'invaliditu z mládí' s cca 3x vyšší výměrou důchodu, ovšem jen lidem, kteří byli uznáni invalidními ve 3. stupni do 28. roku života. Mně ale byl ID kvůli diagnostickým průtahům přiznán až později. V únoru 2020 přišlo pod č.j. MPSV-2020/2595-711/37 zamítnutí.

Kontaktoval jsem také řadu neziskových organizací a hlavních médií. Tématem nízkých ID se však nechtěl nikdo zabývat, ani mi pomáhat. Některé nadace finančně přispívají alespoň rodinám s nemocnými dětmi, ale ostatním nikoliv. U dospělého se předpokládá, že pomůže manželka či přítelkyně. Já žiji sám. Mám už jen maminku, rovněž s pokročilým onkologickým onemocněním a starobním důchodem 5445 Kč. Tím se jí stát odměnil za péči o několik generací těžce zdravotně postižených příbuzných, jež se do výměry SD nepočítá, vč. příjmu před r. 1986.

Pokud byste mě mohli podpořit, použijte prosím odkaz na PayPal, který má licenci na zprostředkování charitativních darů. Na rozdíl od platby na účet lze u PP přímo definovat dobročinný účel, bez vlivu na výši příspěvku na bydlení. Vím, že úhrada kartou řadu dárců odradí, ale lepší možnost jsem zatím nenašel.

V srpnu 2022 mi zatím přispěl 1 člověk, a to před 12 dny. Aktuálně je vybráno 20%
měsíční cílové částky. 1439 / 7000 Kč
Děkuji! Snad se ještě někdo najde.
PayPal button
Na Twitteru upozorňuji na kritickou sociální situaci invalidů s nejnižšími důchody po několik let. Prostřednictvím MUDr. Ulrycha jsem zaslal do Poslanecké sněmovny PČR také podnět ohledně sociálních důsledků pozdě odhalených vzácných onemocnění. Řešení jsem se však nikdy nedočkal. Ani fakt, že ČR jedná v rozporu s několika mezinárodními smlouvami, včetně Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením - čl. 28, poslanci neřeší. Podle ní sice stát uznává právo takových lidí na úhradu nákladů na bydlení a nezbytných potřeb, ale reálně pro to nic nedělá.

Podle webu MPSV se reforma v oblasti ID rovněž nechystá. Většina lidí přitom nenůže ovlivnit, kdy vážně onemocní. Pokud se tak stane v době, kdy člověk ještě nemá žádný vyměřovací základ a nepřiznají mu invaliditu z mládí, obdrží pouze minimální výměru, zcela stejnou pro první, druhý i třetí stupeň invalidity.

V červenci 2022 vláda navíc odmítla návrh opozice, aby se navýšila základní výměra důchodů z deseti na 13 procent průměrné mzdy. To by lidem s nejnižšími důchody proti inflaci určitě pomohlo více, než mimořádné valorizace, které procentuálně zvyšují pouze zásluhovou část, jež je u nejnižších důchodů velmi malá. V červnu 2022 jsem tak dostal přidáno jen 125 Kč, což je 2,3% mého ID. Před inflací mě to nijak neochránilo.

© 2018 - 20220
@lekarpraha (Twitter)
. V případě mého úmrtí se odkaz na PayPal sám deaktivuje.