Vítejte! Tento web jsem vytvořil jako doplněk ke svému profilu @lekarpraha na Twitteru. Jsem vystudovaný lékař, žiji v Praze.

Během studií se u mě začalo projevovat vzácné, nevyléčitelné onkologické onemocnění, což má pro mě závažné sociální následky.Jedná se o chronický, obtížně diagnostikovatelný druh maligního lymfomu (LPL) s pomalou progresí a postižením pohybového aparátu. Než byli lékaři schopni stanovit správnou diagnózu, uběhla celá léta. Můj podrobný příběh s infomacemi o průběhu onemocnění naleznete na tomto odkazu.

V roce 2019 mi konečně přiznali invalidní důchod (trvale 3. stupeň), ale jen v symbolické výši, aktuálně po valorizaci 5416 Kč, což spolu s nízkým příspěvkem na bydlení nestačí ani na moje nejnutnější potřeby, vč. léků, stravy aj. Měsíčně bych potřeboval alespoň dalších 7000 Kč.

Požádal jsem proto ministryni Maláčovou z MPSV o odstranění tvrdosti zákona o důchodovém pojištění. Ten v §42 umožňuje přiznat tzv. 'invaliditu z mládí' s cca 3x vyšší výměrou důchodu, ovšem jen lidem, kteří byli uznáni invalidními ve 3. stupni do 28. roku života. Mně ale byl ID kvůli diagnostickým průtahům přiznán až později. V únoru 2020 přišlo pod č.j. MPSV-2020/2595-711/37 zamítnutí, Maláčová mi nevyhověla.

Kontaktoval jsem také řadu neziskových organizací a hlavních médií. Tématem nízkých ID se však nechtěl nikdo zabývat, ani mi pomáhat. Některé nadace finančně přispívají alespoň rodinám s nemocnými dětmi, ale ostatním nikoliv. U dospělého se předpokládá, že pomůže manželka či přítelkyně. Já žiji sám. Mám už jen maminku, rovněž s pokročilým onkologickým onemocněním a starobním důchodem 5 327 Kč. Tím se jí stát odměnil za péči o několik generací těžce zdravotně postižených příbuzných, jež se do výměry SD nepočítá, vč. příjmu před r. 1986.

Na Twitteru upozorňuji na kritickou sociální situaci invalidů s minimálními důchody po několik let. Příslušné dokumenty jsem zaslal přes MUDr. Ulrycha také do Poslanecké sněmovny PČR. Reakce opět žádná. Fakt, že náš stát jedná v rozporu s několika mezinárodními smlouvami, včetně Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením - čl. 28, politici neřeší. Podle této úmluvy má stát zajistit, aby nemocní měli finance alespoň na bydlení a základní potřeby, což se u nejnižších ID zdaleka neděje. Na sociální dávky (HN) přitom není nárok, kromě příspěvku na bydlení.

Věřil jsem, že se ke mně časem připojí další lidé a společně přimějeme politiky k legislativní změně, aby se i za ty nejnižší invalidní důchody dalo přežít, zvláště ve 3. stupni. Bohužel, nestalo se. Ostatni to příliš nezajímá, přestože se v podobné situaci může ocitnout kdokoliv.

Pokud byste mě chtěli podpořit, použijte prosím odkaz na PayPal, který má licenci na zprostředkování charitativních plateb a pořádání sbírek.
V květnu 2022 zatím přispěli 4 dárci, poslední před 6 dny.  Děkuji. Aktuálně je vybráno 73% z měsíční cílové částky (5108 / 7000 Kč).

PayPal button
Co bude dál? Podle webu MPSV se reforma invalidních důchodů nechystá. Většina lidí přitom nenůže ovlivnit, kdy vážně onemocní. Pokud se tak stane za studií, kdy člověk ještě nemá žádný vyměřovací základ, obdrží pouze minimální ID, a to nezávisle na stupni invalidity. Dostat i v nejtěžším třetím stupni jen takovou symbolickou částku, z které nelze přežít, je zcela likvidační.

© 2018 - 202216
@lekarpraha (Twitter)
. V případě mého úmrtí se odkaz na PayPal sám deaktivuje.