Vítejte! Tento web jsem vytvořil v r. 2018 jako doplněk ke svému profilu @lekarpraha na Twitteru, abych se pokusil sehnat nějaké dárce.

Jsem vystudovaný lékař, trvale invalidní ve 3. stupni. Kvůli pozdě stanovené diagnóze vzácného onemocnění mi přiznali jen minimální důchod.Jedná se nevyléčitelný, obtížně diagnostikovatelný druh maligního lymfomu (LPL) s pomalou progresí a postižením pohybového aparátu. Začal se výrazněji projevovat již za studií, do práce jsem nastoupit nemohl. Než byli lékaři schopni stanovit správnou diagnózu, uplynula celá léta. Jejich pochybením jsem přesáhl věkový limit 28 let pro přiznání 'invalidity z mládí' s podstatně vyšší výměrou ID, cca 13 tisíc Kč.

V roce 2019 mi sice invalidní důchod konečně přiznali, ale pouze symbolickou částku, aktuálně po valorizaci 4 750 Kč, která spolu s nízkým příspěvkem na bydlení nestačí ani na moje nejnutnější potřeby. K tomu bych měsíčně potřeboval alespoň dalších 6 000 Kč.

Požádal jsem proto ministryni Maláčovou o odstranění tvrdosti zákona o důchodovém pojištění. Ten v § 42 nepočítá s variantou, že by vážně nemocný člověk zůstal bez stanovení správné diagnózy velmi dlouho a přesáhl tím zmíněný limit 28 let, což se u vzácných onemocnění stává docela často. V únoru 2020 však přišlo pod č.j. MPSV-2020/2595-711/37 zamítnutí.

Kontaktoval jsem řadu neziskových organizací a hlavních médií, ale nikdo se nechtěl mým neobvyklým případem zabývat, jakoby to bylo tabu. Některé nadace finančně přispívají alespoň rodinám s nemocnými dětmi, ale ostatním nikoliv. U dospělých se předpokládá, že pomůže manžel(ka). Já žiji trvale sám. Mám jen maminku se starobním důchodem 4 662 Kč, rovněž ve 3. stádiu onkologického onemocnění. Tak se jí stát odměnil za péči o několik generací těžce zdravotně postižených příbuzných, která se jí do výměry SD nepočítá, stejně jako příjmy před rokem 1986.

Na Twitteru upozorňuji na kritickou sociální situaci invalidů s nejnižšími důchody po několik let. Příslušné dokumenty jsem zaslal prostřednictvím MUDr. Ulrycha také do Poslanecké sněmovny PČR. Reakce opět žádná. Fakt, že náš stát jedná v rozporu s několika mezinárodními smlouvami, včetně Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením - čl. 28, většina politiků docela ráda přehlíží.

Co se zájmu ostatních lidí týče, od zveřejnění mojí kauzy klesl dosti rychle na minimum. Věřil jsem, že se ke mně časem připojí další a společně dosáhneme v oblasti invalidních důchodů nějaké pozitivní legislativní změny. Nestalo se, alespoň zatím. Uvedené téma občany bohužel příliš nezajímá, což je škoda, vždyť v podobné situaci se může ocitnout kdokoliv z nás.

Kdyby sem zavítal nějaký dobrodinec, nechám tu odkaz na PayPal. Chtěl jsem jej pro malou odezvu smazat, ale dám tomu ještě šanci.
Průměrný počet nových dárců v posledním půlroce je 1 za měsíc. Nebýt člověka, který mi pomáhá opakovaně, už by moje duše nejspíš bloudila někde ve vesmíru. Takto mám stále ještě šanci, děkuji!

© 20210.15
@lekarpraha.
V případě mojí delší nepřítomnosti či úmrtí se úvodní strana sama deaktivuje, včetně dárcovského odkazu.