Vítejte! Tento web jsem vytvořil jako doplněk ke svému profilu @lekarpraha na Twitteru, abych se pokusil sehnat nějaké dárce a přežít.

Během studia jsem závažně onkologicky onemocněl, avšak kvůli pozdě stanovené diagnóze mi přiznali jen minimální invalidní důchod.Jedná se vzácný, chronický, obtížně diagnostikovatelný druh maligního lymfomu (LPL) s pomalou progresí a postižením pohybového aparátu. Než byli lékaři schopni stanovit správnou diagnózu, přesáhl jsem věkový limit 28 let pro přiznání 'invalidity z mládí' s podstatně vyšší výměrou ID.

V roce 2019 mi sice invalidní důchod konečně přiznali (trvale 3. stupeň), ale jen symbolickou částku, aktuálně po valorizaci 4 750 Kč, která spolu s nízkým příspěvkem na bydlení nestačí ani na moje nejnutnější potřeby, vč. obživy a léků. Měsíčně bych potřeboval alespoň dalších 6 000 Kč.

Požádal jsem proto ministryni Maláčovou z MPSV o odstranění tvrdosti zákona o důchodovém pojištění. Ten v § 42 nepočítá s variantou, že by vážně nemocný člověk zůstal bez stanovení správné diagnózy velmi dlouho a přesáhl tím zmíněný limit 28 let, což se u vzácných onemocnění stává poměrně často. V únoru 2020 však přišlo pod č.j. MPSV-2020/2595-711/37 zamítnutí.

Kontaktoval jsem i řadu neziskových organizací a hlavních médií, ale nikdo se nechtěl mým neobvyklým případem zabývat, jakoby to bylo tabu. Některé nadace finančně přispívají alespoň rodinám s nemocnými dětmi, ale ostatním nikoliv. U dospělého se předpokládá, že pomůže manželka. Já žiji trvale sám. Mám už jen maminku, rovněž s pokročilým onkologickým onemocněním a starobním důchodem 4 662 Kč. Tím se jí stát odměnil za péči o několik generací těžce zdravotně postižených příbuzných, která se do výměry SD nepočítá, včetně příjmů před r. 1986.

Na Twitteru upozorňuji na kritickou sociální situaci invalidů s nejnižšími důchody po několik let. Příslušné dokumenty jsem zaslal prostřednictvím MUDr. Ulrycha také do Poslanecké sněmovny PČR. Reakce opět žádná. Fakt, že náš stát jedná v rozporu s několika mezinárodními smlouvami, včetně Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením - čl. 28, většina politiků přehlíží, nepočítám-li předvolební sliby.

Zájem veřejnosti o mojí kauzu a související problematiku klesl od zveřejnění dosti rychle na úplné minimum. Věřil jsem, že se ke mně časem připojí další lidé a společně přispějeme k dosažení legislativní změny. Bohužel, občany uvedené téma příliš nezajímá, což je vidět i na počtu dárců.

Kdyby se tu nějaký přispěvatel přece jen objevil, použijte prosím odkaz na PayPal, který má licenci na zprostřekdování příjmu charitativních darů.
Průměrný počet
jednorázových dárcůčervenec: 1
srpen: 0
září: 2
říjen: 0
listopad: 0
prosinec: 0
v uplynulém půlroce je 0,5 za měsíc, což opravdu není mnoho. Poslední zde byl před 72 dny !!
Největší dík tak patří člověku, který mi pomáhá opakovaně. Ještě mám naději.

© 2021 @lekarpraha.
V případě mojí delší nepřítomnosti či úmrtí se úvodní strana sama deaktivuje, včetně dárcovského odkazu.