Vítejte! Tento web provozuji od roku 2018, kdy jsem začal přispívat na Twitter jako @lekarpraha. Celá léta bojuji za legislativní změnu systému invalidních důchodů, aby se i za ty nejnižší dalo přežít, zvláště ve 3. stupni. Politici mají sice jiné priority, ale naděje stále existuje.

Jsem vystudovaný lékař (1. LF UK), žiji v Praze. V průběhu studií jsem závažně onkologicky onemocněl. Jedná se o vzácný, nevyléčitelný, obtížně diagnostikovatelný druh maligního lymfomu (LPL), s postižením pohybového aparátu. Klinický průběh je podobný jako u mnohočetného myelomu, jen pomalejší. Nyní je nemoc ve 3. stádiu. Než byli lékaři schopni stanovit správnou diagnózu, uběhla celá léta. Překročil jsem tak věkový limit pro přiznání 'invalidity z mládí' s cca 3x vyšší výměrou důchodu.

Během několika let jsem kontaktoval řadu neziskových organizací a hlavních médií. Tématem nízkých ID se ale nechtěl nikdo zabývat, ani mi pomáhat, jako by to bylo tabu. Některé nadace, jako je třeba Dobrý anděl, finančně přispívají alespoň rodinám s nezaopatřenými dětmi, ale ostatním nikoliv. Já mám jen maminku, rovněž s pokročilým onkologickým onemocněním a starobním důchodem 5 749 Kč. Tím se jí stát odměnil za péči o několik generací těžce zdravotně postižených příbuzných, jež se do výměry SD nepočítá, stejně jako příjmy před rokem 1986.

Požádal jsem proto v r. 2019 ministryni Maláčovou z MPSV o odstranění tvrdosti Zákona o důchodovém pojištění, konkrétně § 42, který pojednává právě o invaliditě z mládí. Nepočítá však s případy, jako je ten můj, kdy trvá odhalení nemoci velmi dlouho a invalidita (3. stupně) je přiznána až po 28. roku života. V takových případech má pravomoc korigovat nedokonalost zákona právě ministr.
V únoru 2020 přišlo pod č.j. MPSV-2020/2595-711/37 zamítnutí. Maláčová mi nevyhověla.

Invalidní důchod 3. stupně mi sice trvale přiznali, ale jen v symbolické výši, aktuálně po valorizaci 5 856 Kč, což spolu s nízkým příspěvkem na bydlení nestačí po zaplacení nájmu, služeb a energií ani na základní výdaje, včetně obživy, léků aj., viz přehled.

Měsíčně bych k důchodu potřeboval alespoň 7 000 Kč, plus cca 3 500 2 500 Kč na léčbu mojí nohy po abscesu, resp. zdravotnický materiál (Debriecasan, Alfasilver sprej, Hyalo4 Skin Gel, Cuticerin, Mesoft steril., PehaFix a fixační Spofaplast), který si hradím sám. Bohužel, po nadějných 6 měsících se rána přestala hojit, už jsem příliš hubený (67 kg). Tam, kde předtím narostla kůže, se opět objevuje živá tkáň a krátery. Od března jsem tedy přešel na levnější 'suchou' variantu ošetření, bez Hyalo4 a Cuticerinu, třeba budou výsledky lepší.

Pokud byste mě chtěli podpořit, použijte prosím odkaz na PayPal, který má licenci k pořádání sbírek a umožňuje přijímat charitativní příspěvky pomocí dárcovského tlačítka.

V březnu 2023 zatím přispělo 5 lidí, poslední před 4 dny. Děkuji.
K dosažení potřebné částky v tomto měsíci stále ještě zbývá 2 850 Kč.

Dokud se situace s důchody nezmění, chtěl bych pokračovat ve svojí aktivitě na Twitteru, kde upozorňuji na kritickou sociální situaci občanů s nejnižšími ID po několik let. Prostřednictvím MUDr. Víta Ulrycha (KDU-ČSL) jsem v roce 2018 zaslal do Poslanecké sněmovny PČR také podnět ohledně sociálních důsledků pozdě odhalených vzácných onemocnění. Odpovědi jsem se ale nikdy nedočkal. Bůh ví, kde moje materiály vlastně skončily. Zkoušel jsem je poslat i přímo datovou zprávou na adresu PSP, ale také bez odpovědi.

Skutečnost, že se u nás nerespektují některé mezinárodní smlouvy, včetně Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením - čl. 28, poslance nijak netrápí. Podle ní signatářské státy uznávají bezpodmínečné právo takových lidí na úhradu nákladů na bydlení a nezbytných potřeb, ale realita je bohužel jiná.

Místo přiznání dostatečného invalidního důchodu stát nepřímo nutí dlouhodobě nemocné, aby žádali o dávky HN. Ty ale jejich náklady zdaleka nepokryjí a navíc na ně velká část žadatelů nedosáhne, pokud nežijí zcela bez majetku v holobytech. Úředníci z ÚP se často chovají jak inkvizice: prohledají všechny místnosti včetně špajzu a ložnice, vyptávají se u sousedů, dokonce i lednici a pračku někdy považují za nadstandardní vybavení, které lze prodat.

Vážně nemocný člověk potřebuje především klid a stálý příjem bez závislosti na úřadech, jinak ho opakovaná úřední šikana dříve či později zabije. Já si tím také prošel a nechtěl bych to už nikdy zažít.

MPSV sice plánuje důchodovou reformu, ale se zavedením nového systému pro invalidní důchody v ní zatím(?) nepočítá. Většina lidí přitom nemůže ovlivnit, kdy vážně onemocní. Pokud se tak stane v době, kdy člověk ještě nemá žádný vyměřovací základ a nepřiznají mu invaliditu z mládí, obdrží pouze minimální výměru cca 5000 Kč, totožnou pro první, druhý i třetí stupeň invalidity. Stejná je i u starobních důchodů, zákon to nerozlišuje.

V červenci 2022 vláda navíc odmítla návrh opozice, aby se navýšila základní výměra důchodů z 10 na 13 procent průměrné mzdy. To by lidem s nejnižšími důchody proti inflaci určitě pomohlo více, než mimořádné valorizace, které procentuálně zvyšují pouze zásluhovou část, jež je u nejnižších důchodů velmi malá. V červnu 2022 jsem tak dostal přidáno jen 125 Kč, od září 86 Kč.

V září 2022 pětikoalice odmítla další návrh, aby invalidní důchody ve 3. stupni byly nejméně ve výši minimální mzdy. Těm nejpotřebnějším se tak pomoci opět nedostane.

Rovněž návrh státního rozpočtu na rok 2023 s navýšením výdajů na min. invalidní důchody nepočítá. Od ledna 2023 činí valorizace mého ID pouhých 229 Kč., o 437 Kč méně (!) než před rokem.

Jedna pozitivní změna se ale přece jen chystá, a to změna schématu u mimořádné červnové valorizace (2023), kde by mělo dojít k fixnímu navýšení o 400 Kč. To se ale pro změnu nelíbí opozici, která by chtěla zachovat stávající valorizační schéma, výrazně podporující lidi s nadprůměrnými důchody.

Uzákonění minimálních důchodů ve výši cca 10-12 tisíc Kč, které má v programu několik parlamentních stran, se má údajně začít projednávat nejdříve koncem roku 2023.

Pokud byste měli nějaké dotazy, nebo mohli pomoci třeba článkem nebo interpelací v parlamentu, kontaktujte mne prosím na Twitteru nebo e-mailem.

© 2018 - 20233
@lekarpraha (Twitter)

V případě mého úmrtí se odkaz na PayPal trvale deaktivuje.