Vítejte! Tento web jsem vytvořil v roce 2018 jako doplněk ke svému profilu @lekarpraha na Twitteru.

Jsem vystudovaný lékař, trvale invalidní ve 3. stupni. Kvůli pozdě stanovené diagnóze vzácného onemocnění mi přiznali jen minimální ID.Jedná se nevyléčitelný, obtížně diagnostikovatelný druh maligního lymfomu (LPL). Začal se výrazněji projevovat již za studií. Než byli lékaři schopni stanovit správnou diagnózu, uplynula velmi dlouhá doba. Tím jsem přesáhl věkový limit 28 let pro přiznání 'invalidity z mládí' s podstatně vyšší výměrou.

V roce 2019 mi sice invalidní důchod konečně přiznali, ale pouze symbolickou částku, aktuálně po valorizaci 4750 Kč, která v kombinaci s nízkým příspěvkem na bydlení nestačí ani na úhradu nejnutnějších nákladů, vč. výživy a léků.

Požádal jsem proto ministryni Maláčovou o odstranění tvrdosti zákona o důchodovém pojištění. Ten v § 42 nepočítá s variantou, že by mladý, vážně nemocný člověk zůstal bez stanovení správné diagnózy tak dlouho (a přesáhl tím zmíněný limit 28 let), což se u vzácných onemocnění stává poměrně často. V únoru 2020 bohužel přišlo pod č.j. MPSV-2020/2595-711/37 zamítnutí.

Od roku 2018 jsem kontaktovat řadu médií i neziskových organizací, ale odezva byla téměř nulová. Některé nadace, jako je třeba Dobrý anděl, finančně přispívají alespoň rodinám s nemocnými dětmi, ale bezdětným dospělým nikoliv. Jelikož i nejnižší důchody přesahují životní minimum, není nárok na jiné dávky než na příspěvek na bydlení, na rozdíl od lidí bez příjmu na ÚP, kteří dostávají od státu zaplaceno komplet bydlení a ještě dávku na základní potřeby. Sociální paradox, který však nikdo nechce řešit.

Na Twitteru po několik let upozorňuji na nedostatky sociálního zabezpečení dlouhodobě nemocných. Příslušné dokumenty jsem zaslal prostřednictvím MUDr. Ulrycha také do Poslanecké sněmovny. Reakce opět žádná. Fakt, že náš stát jedná v rozporu s několika mezinárodními smlouvami, včetně Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením - čl. 28 většinu politiků, dokonce ani NRZP, nezajímá. Přesto bych rád i přes svůj vážný zdravotní stav v boji za sociální práva invalidů pokračoval, budu-li mít dostatečnou přízeň veřejnosti.

Pokud byste mě chtěli podpořit, zašlete mi prosím libovolný příspěvek. Pro Vaše dotazy jsem k dispozici na TW nebo e-mailu.


Aktuální stav: V červnu 2021 přes výše uvedený odkaz zatím nikdo nepřispěl. Za minulý měsíc: 1
Odezva je opravdu minimální. I na psí útulky se vybere podstatně více.

(c) 2018 - 202122. 6. 2021
@lekarpraha
V případě mého úmrtí se úvodní stránka sama deaktivuje.