Vítejte! Tento web průběžně aktualizuji od roku 2018, kdy jsem začal přispívat na Twitter jako @lekarpraha, abych se pokusil najít nějaké dárce a přimět politiky ke změně systému invalidních důchodů. Od té doby se příliš nezměnilo. Stále bojuji o přežití.

Jsem vystudovaný lékař (1. LF UK), žiji v Praze. V průběhu studií se u mě začalo projevovat nevyléčitelné onkologické onemocnění, kvůli čemuž jsem nemohl nastoupit do zaměstnání. Jedná se o vzácný, obtížně diagnostikovatelný druh maligního lymfomu (LPL), s postižením pohybového aparátu. Klinický průběh je podobný jako u mnohočetného myelomu, jen pomalejší. Nyní je nemoc ve 3. stádiu. Než byli lékaři schopni stanovit správnou diagnózu, uběhla celá léta. Přesáhl jsem tak věkový limit pro přiznání 'invalidity z mládí' s cca 3x vyšší výměrou důchodu.

Během několika let jsem kontaktoval řadu neziskových organizací a hlavních médií. Tématem nízkých ID se ale nechtěl nikdo zabývat, ani mi pomáhat. Některé nadace, jako je třeba Dobrý anděl, finančně přispívají alespoň rodinám s nezaopatřenými dětmi, ale ostatním nikoliv. Já mám jen maminku, rovněž s pokročilým onkologickým onemocněním a starobním důchodem 5 526 Kč. Tím se jí stát odměnil za péči o několik generací těžce zdravotně postižených příbuzných, jež se do výměry SD nepočítá, stejně jako příjmy před rokem 1986.

Požádal jsem proto ministryni Maláčovou z MPSV o odstranění tvrdosti zákona o důchodovém pojištění, konkrétně § 42, který pojednává právě o invaliditě z mládí. Bohužel nepočítá s případy, jako je ten můj, kdy trvá odhalení nemoci velmi dlouho a invalidita (3. stupně) je přiznána až po 28. roku života. V takových případech má pravomoc korigovat nedokonalost zákona právě ministr.
V únoru 2020 přišlo pod č.j. MPSV-2020/2595-711/37 zamítnutí. Maláčová mi nevyhověla.

Invalidní důchod 3. stupně mi sice přiznali, ale jen v symbolické výši, aktuálně po valorizaci 5 627 Kč, což spolu s nízkým příspěvkem na bydlení nestačí po úhradě nájmu, služeb a energií ani na nejnutnější potřeby, viz přehled.

K důchodu bych potřeboval měsíčně alespoň 7 000 Kč, plus finance na léčbu mojí nohy po abscesu, trvající od června 2022, což činí cca 4 500 Kč/měsíc za zdravotnický materiál (Debriecasan, Atrauman Ag, Hyalo4 Skin Gel, Alfasilver, Cuticerin, Mesoft a PehaFix), který si hradím sám.

Pokud byste mě chtěli podpořit, použijte prosím odkaz na PayPal, který má licenci k pořádání sbírek a umožňuje přijímat charitativní příspěvky pomocí dárcovského tlačítka.
Jsem vděčen zejména několika lidem, kteří mi pomáhají opakovaně. Noví dárci téměř nejsou: aktuálně 0, průměrně 1,25 za měsíc v uplynulém roce.

V prosinci 2022 mi zatím přispěl 1 člověk, a to před 2 dny. Děkuji!
K dosažení potřebné částky v tomto měsíci zbývá 6 500 Kč.

V listopadu se vybralo jen 5 065 Kč (44 %). Musel jsem omezit ošetření svého zranění, abych měl alespoň na obživu.

Dokud se situace ohledně invalidních důchodů nezmění, budu pokračovat ve svojí aktivitě na Twitteru, kde upozorňuji na kritickou sociální situaci občanů s nejnižšími ID po několik let. Prostřednictvím MUDr. Víta Ulrycha (KDU-ČSL) jsem v roce 2018 zaslal do Poslanecké sněmovny PČR také podnět ohledně sociálních důsledků pozdě odhalených vzácných onemocnění. Odpovědi jsem se ale nikdy nedočkal.

Skutečnost, že se u nás nerespektují některé mezinárodní smlouvy, včetně Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením - čl. 28, poslance nijak netrápí. Podle ní signatářské státy uznávají bezpodmínečné právo takových lidí na úhradu nákladů na bydlení a nezbytných potřeb, ale realita je bohužel jiná.

Místo přiznání dostatečného invalidního důchodu stát nepřímo nutí dlouhodobě nemocné, aby žádali o dávky HN. Ty ale jejich náklady zdaleka nepokryjí a navíc na ně velká část žadatelů nedosáhne, pokud nežijí zcela bez majetku v holobytech. Úředníci z ÚP se často chovají jak inkvizice: prohledají všechny místnosti včetně špajzu a ložnice, vyptávají se u sousedů, dokonce i lednici a pračku někdy považují za nadstandardní vybavení, které lze prodat.

Vážně nemocný člověk potřebuje především klid a stálý příjem bez závislosti na úřadech, jinak ho neustálá šikana dříve či později zabije. Já si tím také prošel a nechtěl bych to už nikdy zažít.

MPSV sice plánuje důchodovou reformu, ale se zavedením nového systému pro invalidní důchody v ní nepočítá. Většina lidí přitom nemůže ovlivnit, kdy vážně onemocní. Pokud se tak stane v době, kdy člověk ještě nemá žádný vyměřovací základ a nepřiznají mu invaliditu z mládí, obdrží pouze minimální výměru cca 5000 Kč, totožnou pro první, druhý i třetí stupeň invalidity. Stejná je i u starobních důchodů, zákon to nerozlišuje.

V červenci 2022 vláda navíc odmítla návrh opozice, aby se navýšila základní výměra důchodů z 10 na 13 procent průměrné mzdy. To by lidem s nejnižšími důchody proti inflaci určitě pomohlo více, než mimořádné valorizace, které procentuálně zvyšují pouze zásluhovou část, jež je u nejnižších důchodů velmi malá. V červnu 2022 jsem tak dostal přidáno jen 125 Kč, od září 86 Kč.

V září 2022 pětikoalice rovněž odmítla další návrh, aby invalidní důchody ve 3. stupni byly nejméně ve výši minimální mzdy. Těm nejpotřebnějším se tak pomoci opět nedostane.

V říjnu 2022 byl zrušen již schválený 'úsporný tarif' (příspěvek) na plyn, který měl být za rok 2022 poprvé vyplácen od ledna 2023. Nahradil jej cenový strop na energie, který je u plynu velmi vysoký; v mém případě by umožnil až šestinásobné zdražení.

Uzákonění minimálních důchodů ve výši cca 10-12 tisíc Kč, které má v programu několik parlamentních stran, se má údajně začít projednávat nejdříve koncem roku 2023. Nezbývá, než vytrvat, dále připomínat občanům i politikům závažnost stávající situace a doufat, že se zatím nějak udržím naživu.

V případě, že byste měli nějaké dotazy, nebo mohli pomoci třeba článkem nebo interpelací v parlamentu, kontaktujte mne prosím na Twitteru nebo e-mailem.

© 2018 - 20220
@lekarpraha (Twitter)

V případě mého úmrtí se odkaz na PayPal trvale deaktivuje.