Vítejte! Tento web jsem vytvořil jako doplněk ke svému profilu @lekarpraha na Twitteru, abych se pokusil sehnat nějaké dárce.

Jsem vystudovaný lékař, trvale invalidní ve 3. stupni. Kvůli pozdě stanovené diagnóze vzácného onemocnění mi přiznali jen minimální důchod, z kterého se nedá přežít.Jedná se nevyléčitelný, obtížně diagnostikovatelný druh maligního lymfomu (LPL) s pomalou progresí a postižením pohybového aparátu. Začal se výrazněji projevovat již za studií, do práce jsem nastoupit nemohl. Než byli lékaři schopni stanovit správnou diagnózu, uplynula celá léta. Jejich pochybením jsem přesáhl horní hranici věkového limitu pro přiznání 'invalidity z mládí' s podstatně vyšší výměrou ID, cca 13 tisíc Kč.

V roce 2019 mi sice invalidní důchod konečně přiznali, ale velmi nízký, aktuálně po valorizaci 4 750 Kč, která spolu s příspěvkem na bydlení nestačí ani na moje nejnutnější potřeby. K tomu bych měsíčně potřeboval alespoň dalších 6 000 Kč.

Požádal jsem proto ministryni Maláčovou o odstranění tvrdosti zákona o důchodovém pojištění. Ten v § 42 nepočítá s variantou, že by vážně nemocný člověk zůstal bez stanovení správné diagnózy velmi dlouho a přesáhl tím zmíněný limit 28 let, což se u vzácných onemocnění stává poměrně často. V únoru 2020 však přišlo pod č.j. MPSV-2020/2595-711/37 zamítnutí.

Kontaktoval jsem řadu neziskových organizací a hlavních médií, ale nikdo se nechtěl mým neobvyklým případem zabývat, jakoby to bylo tabu. Některé nadace finančně přispívají alespoň rodinám s nemocnými dětmi, ale ostatním nikoliv. U dospělého se předpokládá, že pomůže manželka, pokud existuje. Já mám už jen maminku, rovněž s pokročilým onkologickým onemocněním a starobním důchodem 4 662 Kč. Tím se jí stát odměnil za péči o několik generací těžce zdravotně postižených příbuzných, která se do výměry SD nepočítá, včetně příjmů před r. 1986.

Na Twitteru upozorňuji na kritickou sociální situaci invalidů s nejnižšími důchody po několik let. Příslušné dokumenty jsem zaslal prostřednictvím MUDr. Ulrycha také do Poslanecké sněmovny PČR. Reakce opět žádná. Fakt, že náš stát jedná v rozporu s několika mezinárodními smlouvami, včetně Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením - čl. 28, většina politiků přehlíží.

Zájem veřejnosti o mojí kauzu klesl od zveřejnění dosti rychle na úplné minimum. Věřil jsem, že se ke mně časem připojí další a společně dosáhneme v oblasti invalidních důchodů nějaké pozitivní legislativní změny, ale nestalo se. Uvedené téma občany bohužel příliš nezajímá, přestože v podobné situaci se může ocitnout kdokoliv z nás.

Kdyby mi chtěl někdo přispět, nechám zde odkaz na PayPal, který má licenci na zprostřekdování příjmu charitativních darů.
Průměrný počet
nových dárcůkvěten: 1
červen: 1
červenec: 1
srpen: 0
září: 2
říjen: 0
v posledním půlroce je 0,83 za měsíc, což opravdu není mnoho. Sehnat kohokoliv dalšího je velmi těžké.
Největší dík tak patří člověku, který mi pomáhá opakovaně.

© 2018 - 2021 @lekarpraha.
V případě mojí delší nepřítomnosti či úmrtí se úvodní strana sama deaktivuje, včetně dárcovského odkazu.